Welcome to my scrapworld

Becky Higgins' Project Life

Becky Higgins' Project Life
http://www.beckyhiggins.com/products/

Please link to my site if you copy text or pictures. Thanks.

© Ingrid Poppeliers - http://www.taalcreatief.blogspot.com/

zaterdag 1 januari 2011

Beste wensen voor 2011 ! / Best wishes for 2011 !

© Ingrid Poppeliers

Ik wens iedereen een fijn 2011 met vele mooie momenten van geluk en plezier, tijd om echt te genieten en vooral ook een goede gezondheid.  Aan iedereen die te kampen heeft met ziekte, rouw, gemis, eenzaamheid, armoede of andere tegenslagen heel veel goede moed en de kracht om verder te gaan.


Hopelijk mogen vele mensen (vooral ook vrouwen en kinderen) die gevangen zitten in een systeem van uitbuiting, misbruik, onrechtvaardigheid en oorlog een uitweg vinden uit hun benarde situatie. 


Veel menselijke warmte, begrip en de geruststellende gedachte van een veilige en geborgen thuishaven.  Dat wens ik graag iedereen toe voor 2011.


_________


I'd like to wish everyone a wonderful 2011 with many fine moments of happiness and pleasure, time to really enjoy these moments and a very good health.  I wish everybody who is dealing with illness, mourning, missing someone, loneliness, poverty or other misfortune a lot of courage and strength to keep on going.


I hope that many people (especially women and children) who are stuck in a system of exploitation, abuse, injustice and war will be able to find a way out of their miserable situation. 


A lot of human warmth, mutual understanding and the reassuring thought of having a safe harbour to always return to.  That's what I'd like to wish everyone for 2011.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten