Welcome to my scrapworld

Becky Higgins' Project Life

Becky Higgins' Project Life
http://www.beckyhiggins.com/products/

Please link to my site if you copy text or pictures. Thanks.

© Ingrid Poppeliers - http://www.taalcreatief.blogspot.com/

maandag 27 mei 2013

Levenslessen voor meer geluk / Lessons in Life for more Happiness


 
"All our dreams can come true - if we have the courage to pursue them"  Walt Disney
"Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinion drowned your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary." - Steve Jobs
“Life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, dump it. Fear is awful, face it. Memories are sweet, cherish it." - Proverb
"Don’t say you don’t have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Mother Teresea, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein." - H. Jackson Brown Jr.
"Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and good things will be yours." - Swedish Proverb
“Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.” - Les Brown
"When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us." - Helen Keller
"Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present." - Jim Rohn
"Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude." - Thomas Jefferson
"The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will." - Vince Lombardi
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed." - Theodore Roosevelt
"Success does not consist in never making blunders, but in never making the same one a second time." - Josh Billings
“I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.” - Michael Jordan
“You miss 100% of the shots you don’t take.” - Wayne Gretzky
“In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. - Bill Cosby
"It is not because things are difficult that we do not dare; it is because we do not dare that things are difficult." - Seneca
"It is only the very wisest and the very stupidest who cannot change." - Confucius
"Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do." - Johann Wolfgang von Goethe
"We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit." - Aristotle
"Vision without action is daydream. Action without vision is nightmare." - Japanese Proverb
"A goal is a dream with a deadline." - Napoleon Hill
“Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.” - Farrah Gray
“There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.” - Denis Waitley
“Good things come to those who wait… greater things come to those who get off their ass and do anything to make it happen.” - Proverb
“The journey of a thousand miles begins with one step.” - Lao Tzu

donderdag 23 mei 2013

De schreeuw / The scream / Skrik (Edvard Munch) - creatieve tekenopdracht

Mijn zoon, Stijn, kreeg voor school een creatieve tekenopdracht (5e leerjaar).  Wat een heerlijk idee van de leerkracht om de kinderen dit beroemde schilderij van Edvard Munch te laten namaken. Ik vind zulke creatieve opdrachten voor de kinderen echt super, en nog leerrijk bovendien.


De Schreeuw (Noors: Skrik) is de naam van een viertal schilderijen en een lithografie van Edvard Munch uit 1893. De oorspronkelijke versie van de schreeuw uit 1893 hangt in het Nationaal kunstmuseum (Nasjonalgalleriet) in Oslo. Het geldt als het aangrijpendste schilderij van Munch. Het drukt het geestelijke leed en de emotionele kwelling uit die de schilder tijdens bepaalde perioden in zijn leven heeft gevoeld.
Munch was een voorloper van het expressionisme, een stijl die emoties wilde weergeven

De Schreeuw is een psychisch zelfportret van Edvard Munch. Het is een schilderij gebaseerd op een eigen traumatische ervaring.

Op een avond wandelde Munch met vrienden terug naar de stad Oslo. Ze bleven staan op een brug. Terwijl zijn vrienden doorliepen bleef Edvard staan, aangegrepen door het landschap en de lucht met de ondergaande zon. Hij hoorde en voelde het landschap rondom hem schreeuwen. Hij kreeg een onmachtig en depressief gevoel. Deze gebeurtenis maakte zo veel indruk op hem dat hij deze gebeurtenis later vastlegde op doek.

Hij schilderde De Schreeuw in een periode na een bijzonder pijnlijke liefdesverhouding met een getrouwde vrouw genaamd Millie Thaulow. Tijdens de door jaloezie, achterdocht en pijn getekende relatie schilderde de kunstenaar een aantal doeken die het verloop van de verhouding illustreren. Toen zijn relatie met Millie Thaulow definitief voorbij was schilderde hij De Schreeuw. De ontzette, tot wanhoop gedreven figuur is dus eigenlijk Edvard Munch zelf.

Het doek toont een in felle kleuren geschilderd en uit golvende lijnen opgebouwd landschap, waarin een spookachtige figuur de kijker aankijkt. Ook het lichaam van het wezentje kronkelt mee met het kronkelende landschap. De angst overheerst in de panische penseeltrekken die de geluidsgolven van de tomeloze schreeuw weergeven. De combinatie van felle en zachte kleuren verhoogt dit effect.
Rechts op het schilderij bracht Edvard Munch een verticale balk aan om het schilderij smaller te doen lijken.

In 2003 beweerden Amerikaanse astronomen onder leiding van Donald W. Olson, professor aan de "Texas State University–San Marcos", ook wel "Texas State University" of "Texas State" de exacte plek waar Munch zijn ervaring had te hebben teruggevonden in de haven van Oslo. Tevens meenden zij met zekerheid te kunnen zeggen dat de buitengewoon rode hemel veroorzaakt was door de uitbarsting van de vulkaan Krakatau in 1883.

Na Munchs dood werd De Schreeuw ongemeen populair. Het werd vele malen herwerkt en gereproduceerd door tal van kunstenaars. Er werden honderden gadgets van gemaakt en het figuurtje werd een symbool. Zo is het masker dat in de film Scream gebruikt wordt, gemaakt op basis van dit schilderij.

(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Schreeuw_(schilderij)