Welcome to my scrapworld

Becky Higgins' Project Life

Becky Higgins' Project Life
http://www.beckyhiggins.com/products/

Please link to my site if you copy text or pictures. Thanks.

© Ingrid Poppeliers - http://www.taalcreatief.blogspot.com/

dinsdag 28 december 2010

Tussen Kerst en Nieuwjaar - Terugblik op 2010 / In between Christmas and New Year - Looking back at 2010

© Ingrid Poppeliers

Met Kerstmis net achter de rug en Nieuwjaar voor de boeg zitten we nu even in een soort 'pauze' tussen de 2 feesten in.  Terug even naar de orde van de dag, maar toch niet helemaal.  De kinderen hebben vakantie en vele volwassenen ook, maar er zijn er velen die gewoon gaan werken.  In deze periode worden er binnenshuis vaak karweitjes opgeknapt (schilderen, opruimen, ...).   Het is tevens het ideale moment om je foto's eens te ordenen en in te kleven of een digitaal fotoalbum in elkaar te steken.  Het neemt je mee langs Memory Lane met een terugblik op de gebeurtenissen van het voorbije jaar.

De nieuwsdiensten, kranten en tijdschriften maken het jaaroverzicht van 2010 op.  Er zijn veel drama's en natuurrampen gebeurd.  Veel ellende en schrijnende toestanden.  Hopelijk valt ons eigen jaaroverzicht beter mee.  Ieder huisje heeft zijn kruisje.  Ieder krijgt zijn deel.  Al is het lang niet altijd gelijk verdeeld.  Veel beproevingen en ellende maken je moedeloos en ontnemen je vaak de zin om op te staan en verder te gaan.  Maar als je - uiteindelijk - langzaam weer overeind komt, zal je merken dat je er gesterkt uit komt.

'If it doesn't kill you, it makes you stronger'.

Deze laatste dagen van het jaar zijn de kortste en de donkerste.  Weemoed om het voorbije jaar overvalt me elk jaar weer.  Terugdenkend aan de zomer, verlang ik nu heel erg naar de zon, meer licht en warmte.  De dagen zijn sinds een week alweer aan het lengen.  Het is een traag proces, maar in januari merk je meestal toch al dat het langer licht blijft.  Ik kijk er al naar uit dat we onze ramen en deuren weer kunnen openzwaaien en de frisse lentelucht kunnen verwelkomen.  Maar eerst maken we nog het beste van de winter.
______

Christmas just behind us and New Year coming up.  Right in between these 2 festive days, we can take it a bit easier as some sort of a 'short break'.  We take up our everyday routines, although not entirely.  The children are enjoying the school holidays and so are many adults, but there are still many of us who go to work these last days of the year.  It's also the ideal time to finish some chores or to clean out your wardrobes or bookshelves.  You could also round up the past year by arranging your pictures - digital and others - and putting them into albums.  It brings you down Memory Lane of everything that's happened the past year.

Newsstations, newspapers and magazines are making an overview of 2010.  Way too many (nature)disasters have tremendously influenced so many people's lives all over the world for good.  Hopefully our personal year review doesn't turn out so bad.  Everybody has his cross to carry.  Everybody gets their share of the deal, even though the parts are not divided in a fair way.  Trials and ordeals make you loose faith and the courage to go on.  But when you - eventually - crawl back up, you will find yourself strengthened by everything you've been through. 

'If it doesn't kill you, it makes you stronger.'

These last days of the year are the shortest and the darkest.  This time of year I always get overwhelmed by nostalgic thoughts and feelings.  I think about the past Summer and I long for the sun, its warmth and light.  The days have been lenghtening for a week now.  It's a slow and gradual process, but in January the days clearly start to get longer.  How I look forward to throwing all doors and windows wide open to welcome the fresh air of spring inside.  But first we still have to deal with winter and its short, dark days.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten